Skontaktuj się z nami +48 322 866 911 | handel@kabinylakiernicze.com

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_FIRMA_A02
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_FIRMA_A05
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_FIRMA_A04
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_FIRMA_A03

Nova Verta International

Światowy lider w projektowaniu i produkcji wszelkiego rodzaju kabin i urządzeń wyposażenia lakierni natryskowych. Posiada przedstawicielstwa handlowe we wszystkich uprzemysłowionych krajach i regionach świata. Autor technologii produkcji, wynalazków, patentów, oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w dziedzinie kabin i urządzeń stosowanych w lakierniach. Oferta obejmuje największy w skali światowej typoszereg modeli kabin zunifikowanych, z podziałem na grupy, kierowane do określonych użytkowników i dziedzin gospodarki od małych kabin sektora usług, po ogromne lakiernie przemysłowe i wyspecjalizowane ciągi technologiczne.

Nova Verta Polska

W Polsce przedstawicielstwo handlowe i zakład kooperacyjny, a jednocześnie samodzielny oddział projektowo-produkcyjny i wyspecjalizowane przedsiębiorstwo montażowe powstała w 1990 roku jako Nova Verta Polska. W okresie 25 lat działalność reorganizowano i usprawniano dla podwyższenia standardów i podziału obowiązków w dziedzinie projektowania, produkcji, prac montażowych i usług serwisowych.

Po reorganizacji 2010 roku przedstawicielem zakładów Nova Verta International jest firma MAD Bytom, jako Nova Verta Polska, a jednocześnie producent elementów wyposażenia uzupełniającego, wykonawca kompleksowych prac i usług związanych z zabudową kabin i doposażeniem.  Generalny wykonawca i koordynator inwestycji od koncepcji do kompleksowej realizacji z pełną obsługą serwisową włącznie. MAD Bytom prowadzi działalność na terenie Polski i poza granicami, posiada wyspecjalizowane grupy monterów i instalatorów, w tym dyspozycyjny serwis fabryczny.

Od 1990 roku Nova Verta Polska zrealizowała na terenie Polski kilkadziesiąt inwestycji związanych z zabudową różnego rodzaju kabin i urządzeń a w tym znaczącą część stanowią kabiny przemysłowe wielkogabarytowe dla renowowanych zakładów. Proponujemy:

 • Nowoczesne, zaawansowane technologicznie i innowacyjne urządzenia na najwyższym poziomie technicznym w skali światowej
 • Najwyższe parametry pracy i najniższe koszty eksploatacji w klasie kabin wyposażenia lakierni natryskowych w sektorze przemysłowym.

Wzorowa jakość, oraz wiodąca pozycja w stosowaniu autorskich i innowacyjnych rozwiązań powodują, że przewaga technologiczna na międzynarodowym rynku jest zdecydowana. Nasza działalność to wytrwała praca związana z tworzeniem doskonałych projektów, stosowaniem nowoczesnych technologii produkcji i technik montażu dla ciągłego podwyższania standardów jakości. Obniżanie kosztów eksploatacji, innowacyjne rozwiązania w każdej dziedzinie związanej z projektowaniem, produkcją i wyposażeniem kabin, oraz bezpieczeństwo pracy i ekologia w procesach lakierniczych to podstawowe cechy charakterystyczne i priorytety rozwoju.

Projektowanie kabin wyposażenia lakierni natryskowych, a w tym:

 • Kabin uniwersalnych lakierniczo-suszących
 • Kabin specjalistycznych do lakierowania, do suszenia (kabiny suszarki)
 • Kabin przygotowania i obróbki powierzchni, oraz o podobnym zastosowaniu,
 • Kabin przygotowania farb i lakierów, w tym zautomatyzowane kuchnie farb lub kabiny do instalacji oprzyrządowania technologicznego
 • Kabin lub stref uniwersalnych, wielofunkcyjnych
 • Kabin manewrowych, buforowych, i innych stosowanych w procesach lakierniczych, na liniach technologicznych

Zajmujemy się projektowanie ciągów technologicznych zabezpieczenia antykorozyjnego z wykorzystaniem obróbki strumieniowo ściernej i kabin śrutowania, mycia i fosforanowania przygotowania powierzchni do procesu lakierniczego, z nakładaniem powłok zabezpieczających i suszeniem

Prace projektowe obejmują również:

 • Systemy wentylacyjne stanowisk lakierniczych, w większości dla wyrobów lub konstrukcji wielkogabarytowych
 • Systemy wentylacyjne stanowisk przygotowania i obróbki powierzchni wraz z doposażeniem
 • Lakiernie dla pojazdów kołowych, szynowych i innych wszystkich typów
 • Lakiernie dla serwisów samochodowych
 • Lakiernie maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych wszystkich rodzajów
 • Lakiernie mebli i przemysłu meblarskiego
 • Lakiernie laminatów, tworzyw sztucznych i innych podobnych wyrobów.
 • Lakiernie dla procesów produkcji, napraw i remontów, oraz sektora usług

Wykonujemy:

 • Rysunki i wizualizacje, w tym 2D, 3D
 • Wytyczne posadowienia fundamentowania, wyprowadzenia systemów wentylacyjnych doposażenia technologicznego w odniesieniu do procesów produkcyjnych lub remontowo naprawczych w warunkach zabudowy Inwestora
 • Koncepcje optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej pod zabudowę kabin, modernizację lakierni lub kabin istniejących
 • Wytyczne zasilania (wszystkie branże)
 • Projekty architektoniczno-budowlane, instalacji zasilających i pozostałych

Produkujemy:

 • Elementy wyposażenia uzupełniającego i doposażenie kabin
 • Konstrukcje i elementy konstrukcji dostosowania kabin do wymogów Użytkownika
 • Elementy systemów wentylacyjnych i pozostałych
 • Elementy systemów transportu technologicznego.
 • Świadczymy usługi transportowe związane z realizacją inwestycji
 • Doposażamy lub wyposażamy kabiny i stanowiska lakiernicze w osprzęt technologiczny