Skontaktuj się z nami +48 322 866 911 | handel@kabinylakiernicze.com

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_WPARCIE_TECHNICZNE_A01
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_WPARCIE_TECHNICZNE_A02

Opieka i profilaktyka serwisowa obejmuje wszystkie dostarczone i zainstalowane kabiny i urządzenia w całym okresie użytkowania przez Autoryzowany Serwis Fabryczny. Dostarczamy i wymieniamy wszystkie materiały eksploatacyjne i części zamienne, a w tym:

 • Wszystkie rodzaje filtrów nadmuchowych, wyciągowych, paliwowych i uzdatniania powietrza nadmuchu
 • Posiadamy mobilne grupy serwisowe działające na terenie całej Polski, magazyn części zamiennych
 • Wykonujemy wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne, w tym mycie i czyszczenie kabin
 • Prace związane z przebudową i modernizacją kabin, lub z przeniesieniem konstrukcji kabiny w inne miejsce zabudowy (demontaż i montaż)
 • Przeprowadzamy szkolenia i konsultacje w zakresie obsługi, eksploatacji i sterowania.

Planowana i systematyczna obsługa techniczna przez zespół uprawnionych specjalistów z użyciem oryginalnych części zamiennych i materiałów filtracyjnych gwarantują niezawodność, oszczędności energetyczne, najniższe koszty eksploatacji i wieloletnią satysfakcję finansową Użytkownika.

Preferujemy bezpośrednią współpracę z Użytkownikiem dla stworzenia najlepszej koncepcji stanowiska lakierniczego, przygotowania i obróbki powierzchni, lub ciągu technologicznego z dostosowaniem do warunków zabudowy lub zagospodarowania projektowanej hali.

Udzielamy bezpłatne porady, zalecenia lub wytyczne dla zabudowy i zasilania urządzeń będących przedmiotem dostawy a w tym:

 • Wytyczne zasilania (wszystkie media)
 • Wytyczne posadowienia i fundamentowania (w każdych warunkach)
 • Rysunki i wizualizacje 3D fundamentów, systemów wentylacyjnych lub wyposażenia specjalistycznego
 • Prace projektowe i projekty budowlane, wykonawcze, instalacyjne (wszystkie branże)
 • Stosowne opinie BHP, Ppoż. , ochrony Środowiska , bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
 • Kompleksowe prace montażowe konstrukcji kabin i wyposażenia
 • Dostosowanie do wymogów technologicznych
 • Dostosowanie do uwarunkowań architektoniczno-budowlanych
 • Kompleksowe prace instalatorskie związane z instalacjami zasilania i wyposażenia kabiny
 • Obsługa techniczna i profilaktyka serwisowa w pełnym zakresie w tym obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna
 • Dyspozycyjny serwis fabryczny, mobilne grupy serwisowe na terenie całej Polski
 • Dostawy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
 • Szkolenia dla pracowników obsługi