Skontaktuj się z nami +48 322 866 911 | handel@kabinylakiernicze.com

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_KONSTRUKCJA_A1

Konstrukcja

Nowoczesna konstrukcja modułowa – elementy prefabrykowane, dwuścienne, profilowane, wzmocnione, wypełnione wysokiej klasy izolacją termo-akustyczną A1–EN13501-1/ 50mm / n=0,032 W/mK. Konstrukcja dedykowana do zastosowania przemysłowego (zamiennie mogą wystąpić płyty warstwowe). Bardzo wysoka jakość i precyzja wykonania, konstrukcja w całości montowana w miejscu zabudowy. Możliwość rozbudowy, przebudowy lub przestawienia (przeniesienia w inne miejsce).

Najlepsze atestowane materiały – elementy stalowe cynkowane, lakierowane proszkowo, natryskowo i powlekane PCV, stal nierdzewna, żaroodporna, aluminium i szkło hartowane. Ponadto elementy mocowania wózków lakierniczych, systemów transportu technologicznego, robotów przemysłowych, lub inne doposażenie odpowiednie do stosowanej technologii i wykonywanych prac.

Występuje wersja konstrukcji Inox Line ściany boczne wewnętrzne i frontowe kabin nierdzewne i przeszklone.

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_STROP_NADMUCHOWY_A1

Strop nadmuchowy

Posadowienie kabiny, sposób fundamentowania, w tym możliwość wykonania fundamentu kabiny w określonych warunkach wyznaczają również konfigurację przepływu powietrza przez wnętrze kabiny. Do wyboru:

 • konfiguracja pionowa i wyciąg dolny poprzez okratowania podłogowe i przestrzeń fundamentową
 • konfiguracja poprzeczna i wyciąg boczny przez kanały wyciągowe w ścianach bocznych lub w ścianie tylnej kabiny.

W każdym przypadku nadmuch powietrza odbywa się poprzez laminarny strop nawiewny lub nawiewniki stropowe.

Strop tzw. laminarny, ukierunkowania, rozprowadzenia i dystrybucji powietrza nadmuchu. Izolowany, wielofunkcyjny ze specjalną konstrukcją mocowania filtrów sufitowych (bez osiatkowania lub prętów podsufitowych). Konstrukcja stropu zapewnia: ustabilizowany i laminarny przepływ powietrza przez wnętrze kabiny, zwiększoną powierzchnię nadmuchu, 100% szczelności mocowania filtra o wysokim stopniu filtracji, szybką wymianę zastosowanych filtrów. Strop nawiewny może wystąpić w różnych wersjach, umożliwiając m.in. strefowe ukierunkowanie przepływu powietrza, lub możliwość nawilżania powietrza nadmuchu. Laminarny i ustabilizowany przepływ powietrza z zastosowaniem wysokiej klasy filtrów gwarantuje najwyższą jakość powłok lakierniczych.

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_POSADOWIENIE_A1

Posadowienie

Posadowienie kabiny wyznacza przepływ lub konfigurację przepływu powietrza przez wnętrze kabiny, do wyboru fundament betonowy lub stalowy z zagłębieniem fundamentowym, lub z ustawieniem fundamentu stalowego na posadzce hali, w każdym przypadku wyciąg tzw. podłogowy dolny poprzez przestrzeń fundamentową i okratowanie podłogowe, kanały wyciągowe w ścianach bocznych lub w ścianie tylnej kabiny. Ustawienie konstrukcji kabiny na posadzce hali, wyciąg boczny nad podłogowy poprzez specjalne kanały wyciągowe i filtry wyciągowe w osiatkowanych obudowach.

Do zastosowania przewidziano okratowania podłogowe w różnych konfiguracjach, lub kanały wyciągowe w ścianach bocznych i w ścianie tylnej konstrukcji kabiny. W każdej wersji posadowienia mogą wystąpić kanały robocze, podnośniki, elementy transportu technologicznego i inne doposażenie adekwatne do technologii wykonywanych pracy.

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_OŚWIETLENIE_A1
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_OŚWIETLENIE_A2

Oświetlenie

Perfekcyjne oświetlenie wnętrza kabiny, najwyższy stopień doświetlenia i równomierny rozkład światła wpływa bezpośrednio na jakość wykonywanych prac. Stosowane są dwa rodzaje paneli oświetleniowych:

 • Panele oświetleniowe standardowe o specjalnej konstrukcji zintegrowane w całości z konstrukcją kabiny, zagłębione w ścianach bocznych, skosach sufitowych lub w stropie kabiny które tworzą powierzchnie płaskie. Standardowy panel oświetleniowy posiada zwiększoną powierzchnię i emisję światła, oraz szklaną osłonę, hartowaną, bezpieczną i uchylną (bez ramy metalowej). Wyposażony jest w zestaw lamp typu neon lub LED tuebe, z zapłonem elektronicznym beziskrowym. Konstrukcja panela oświetleniowego umożliwia zabudowę w różnych konfiguracjach do konstrukcji kabiny a w tym wielopoziomowo lub naprzemiennie.
 • Panele oświetleniowe Full LED zintegrowane z konstrukcją kabiny, o specyficznej barwie światła. Specyfika konstrukcji i bardzo wysoki stopień natężenia światła powodują znaczne oszczędności energetyczne, zmniejszone gabaryty paneli ledowych i specyficzny sposób rozmieszczenia.
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_AUTOMATYKA_I_STEROWANIE_A1

Automatyka i sterowanie

Sterowanie w każdym przypadku dostosowywane jest do wyposażenia danej kabiny, pełnionych funkcji z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa, oraz wymogów Użytkownika. Występuje:

 • Sterowanie uproszczone z automatycznym panelem sterującym, z elektronicznym programatorem parametrów dla każdej fazy procesu lakierniczego w funkcji temperatury i czasu.
 • Sterowanie zaawansowane z dotykowym panelem sterującym i pełną automatyzacją, oraz kontrolą i regulacją wszystkich funkcji pracy kabiny.

Specjalistyczne oprogramowanie sterujące występuje w dwóch wersjach:

 • Wersja podstawowa współpracująca z płynną i pełno zakresową regulacją systemów wentylacyjnych i systemem pomiarowym (zautomatyzowana regulacja wydajności nadmuchu i wyciągu jednocześnie)
 • Wersja rozbudowana dotyczy wszystkich funkcji występujących dla wersji podstawowej, oraz dodatkowo rejestracji parametrów procesu lakierniczego a w tym w formie graficznej i możliwością komunikacji internetowej, współpracując z rozbudowanym systemem kontrolno-pomiarowym oraz szeregiem innych dodatkowych opcji.

Podstawowe opcje:

 • Regulacja czasów
 • Regulacja temperatur
 • Regulacja mocy (płynna) – dynamiczna zmiana mocy
 • Regulacja mocy (szybka) – programowalne skróty
 • Regulacja mocy (automatyczna)
 • Profile użytkowników (programy lakiernicze)
 • Funkcje suszenia/podsuszania etapowego
 • Automatyczna regulacja ciśnienia wewnątrz pudła
 • Rejestracja zdarzeń
 • Graficzna wizualizacja temperatury na osi czasu
 • Graficzna wizualizacja wilgotności na osi czasu
 • Graficzna wizualizacja przepływu powietrza na osi czasu
 • Monitorowanie stanu zabrudzenia filtrów (wg. roboczogodzin)
 • Monitorowanie stanu zabrudzenia filtrów (wg. zużycia rzeczywistego filtra)
 • Niezależny rejestrator parametrów pracy (PC)
 • Tworzenie „karty produkcyjnej”
 • Filtry przeciwzakłóceniowe na przemiennikach AC

Funkcje bezpieczeństwa:

 • Awaryjne wyłączenie maszyny
 • Termostaty bezpieczeństwa + reakcja
 • Czujniki tlenu węgla + reakcja
 • Czujniki ciśnienia (nadciśnienie oraz podciśnienie) + reakcja
 • Sygnalizacja + reakcja otwarcia drzwi
 • Sygnalizacja + reakcja otwarcia bram wjazdowych/wyjazdowych
 • Sygnalizacja + reakcja zerwania pasków klinowych (automatyczna lokalizacja)
 • Sygnalizacja + reakcja działania klap recyrkulacji (automatyczna lokalizacja)
 • Sygnalizacja poprawności pracy układów zasilania (ciśnienie gazu)
 • Sygnalizacja poprawności pracy układów zasilania (sprężone powietrze)
 • Sygnalizacja poprawności działania palnika (automatyczna lokalizacja)
 • Ograniczenia regulacji mocy
 • Ograniczenia regulacji temperatury
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_SYSTEM_GRZEWCZY_A7
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_SYSTEM_GRZEWCZY_A6
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_SYSTEM_GRZEWCZY_A1

System grzewczy

Systemy grzewcze uwzględniają warunki skrajne zimowe (-20°C ÷ -15°C), oraz optymalne temperatury w procesach lakierniczych (+18°C ÷ +23°C), ponadto różnego rodzaju systemy odzysku ciepła, w tym system recyrkulacji, rekuperatory i inne. W każdym przypadku proponujemy znaczące oszczędności energetyczno-paliwowe. Stosowane są tylko i wyłącznie energooszczędne systemy grzewcze o niskiej emisji CO2 , w tym:

 • Systemy grzewcze pośrednie z dwustopniowymi wymiennikami ciepła oraz z palnikami olejowymi, lub gazowymi, jak również wodnymi wymiennikami ciepła
 • Systemy grzewcze bezpośrednie bez wymienników ciepła i kominów spalin, z palnikami gazowymi, lub z zastosowaniem promienników podczerwonych (IRT) lub ogrzewania elektrycznego

 Stosowane są palniki dwustopniowe, modulowane, radiacyjne a w tym:

 • Palniki bezpośrednie radiacyjne typu Premix (Nova Verta jako pierwsza na świecie wdrożyła ten typ palnika dla komór lakierniczych)
 • Palniki bezpośrednie przemysłowe typu V o szerokim zastosowaniu w przemyśle oraz szerokim zakresie regulacji mocy

 Stosowane są również systemy ogrzewania hybrydowe wykorzystujące kilka źródeł energii jednocześnie:

 • Ogrzewanie gazowe i wodne
 • Ogrzewanie olejowe i wodne
 • Ogrzewanie gazowe lub olejowe, ze wspomaganiem lub wykorzystaniem alternatywny źródeł energii, w tym energii słonecznej (solarnej lub fotowoltaicznej ], geotermalnej, wiatrowej, i innych.

 Występuje zasilanie olejowe i olej opałowy lekki, gazowe w tym gaz wysokometanowy typu E (dawniej GZ50) oraz LPG, wodne gorąca woda, parowe lub elektryczne inne źródła energii. Właściwy dobór systemu grzewczego wpływa bezpośrednio na koszty eksploatacji.

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_ODZYSK_ENERGII_A2
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_ODZYSK_ENERGII_A3
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_ODZYSK_ENERGII_A1

System odzysku energii

Systemy powodujące lub przyczyniające się do odzysku ciepła i oszczędności energii stosowane są powszechnie również na wyposażeniu standardowym, i podlegają ciągłym udoskonaleniom lub usprawnieniom. Występują znaczące oszczędności energetyczne z tytułu zastosowanych rozwiązań, a w tym konstrukcyjnych i zasady działania, nowoczesnych systemów grzewczych i hybrydowych, systemów sterowania i regulacji wydajności, oraz rozbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych. Na oszczędności energetyczne wpływają również prawidłowa eksploatacja, obsługa serwisowa, oraz systematyczna wymiana materiałów eksploatacyjnych o odpowiedniej jakości.

Na obniżenie kosztów eksploatacji wpływają bezpośrednio:

 • jakość wykonania konstrukcji kabiny i zastosowane materiały
 • odpowiedni laminarny strop nawiewny dostosowany do wielkości kabiny i pełnionych funkcji
 • jakość i rodzaje zastosowanych bram wjazdowych, wyjazdowych, działowych lub bocznych, w tym izolacja bram
 • energooszczędne systemy wentylacyjne, wysokowydajne o niskim zużyciu energii elektrycznej
 • możliwość regulacji (zautomatyzowanej) i programowania wydajności nadmuchu i wyciągu w cyklu lakierowania, suszenia i przewietrzania
 • recyrkulacja powietrza roboczego w fazie suszenia
 • rekuperatory (krzyżowe wymienniki ciepła), lub wymienniki obrotowe (w fazie lakierowania)
 • rozbudowane systemy kontrolno-pomiarowe wraz z zautomatyzowanym sterowaniem
 • właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich systemów grzewczych, w tym ogrzewania bezpośredniego, systemów grzewczych wspomagających lub hybrydowych
 • zastosowanie wysokiej jakości materiałów filtracyjnych do filtrowania powietrza nadmuchu i wyciągu.

Na możliwość zastosowania określonych rozwiązań powodujących oszczędności energetyczne ma bezpośredni wpływ stosowana technologia procesów lakierniczych, która może wykluczać niektóre z proponowanych rozwiązań. Należy nadmienić, że stosowane są powszechnie rozwiązania umożliwiające uzyskanie najwyższych parametrów pracy i najniższych kosztów eksploatacji w klasie kabin wyposażenia lakierni natryskowych w sektorze przemysłowym. Oszczędności energetyczne mogą osiągnąć ok. ~ 40% w porównaniu do zdecydowanej większości stosowanych obecnie kabin firm konkurencyjnych.

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_BRAMY_I_DRZWI_A1
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_TECHNOLOGIA_BRAMY_I_DRZWI_A2

Bramy i drzwi

Istotnym elementem wyposażenia konstrukcji kabiny są bramy (drzwi) i ich konstrukcja, gabaryty i rozmieszczenie gwarantują swobodę manewru i uniwersalne wykorzystanie przestrzeni roboczej. Występują bramy wjazdowe, wyjazdowe, działowe lub mocowane w ścianach bocznych o wymiarach dostosowanych do wymogów Użytkownika, w tym z różną szerokością i wysokość.

Typy lub rodzaje bram:

 • Skrzydłowe (harmonijkowe) w tym 2, 3 lub 4 skrzydłowe
 • Bramy skrzydłowe przeszklone częściowo
 • Bramy skrzydłowe przeszklone całkowicie
 • Bramy rolowane bezkolizyjne

Bramy rolowane wykonane są z profili zamkniętych z aluminium powlekanego (białe matowe). Występuje specjalny profil samozamykający o grubości 25mm, izolowany powietrzem lub poliuretanem. Szerokość bram rolowanych może być równa szerokości kabiny. Wszystkie stosowane bramy występują jako izolowane. Izolacja bram powoduje znaczne oszczędności energetyczne. Istotnym elementem konstrukcji kabiny są drzwi serwisowe lub ewakuacyjne, stosowane są drzwi przeszklone jedno lub dwu skrzydłowe ze specjalnym bezpiecznym zamkiem anti-panic i sprężynowym dociskiem reagującym na przyrost ciśnienia. Elementem istotnym jest oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe z podtrzymaniem napięcia.