Skontaktuj się z nami +48 322 866 911 | handel@kabinylakiernicze.com

Kabiny wielkogabarytowe

Uniwersalne do lakierowania i suszenia (lakierniczo suszące, specjalistyczne tylko do procesu lakierowania, lub nakładania powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, do procesu suszenia (suszarki), dla wszelkiego rodzaju pojazdów, konstrukcji i urządzeń o nieograniczonych gabarytach oraz ich części i podzespołów. Występują jako pojedyncze obiekty wielkogabarytowe lub w zestawieniach na liniach i ciągach technologicznych. Do zastosowania w produkcji przemysłowej i w sektorze usług remontowo-naprawczych dla:

 • Wszelkiego rodzaju pojazdów szynowych w tym wagonów osobowych, towarowych, lokomotyw, tramwajów i innych
 • Wszelkiego rodzaju pojazdów kołowych, ciężarowych w tym autobusów, przyczep, naczep, cystern, ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń budowlanych, kontenerów i innych
 • Pojazdów rolniczych i wojskowych w tym pojazdów specjalnych, gąsienicowych i urządzeń dźwigowych
 • Konstrukcji lądowych i morskich w tym konstrukcji hal, mostów, wież wiatrowych, przemysłu stoczniowego, urządzeń wydobywczych
 • Innych lub podobnych obiektów, wyrobów i urządzeń o zwiększonych gabarytach lub zbliżonych konstrukcyjnie do w/w.

Kabiny wielkogabarytowe podzielono na typoszeregi wymiarowe odpowiednio do gabarytów, elementów konstrukcji stosowanych w większości. W każdym  przypadku występuje indywidualna konfiguracja na bazie typoszeregu standardowego i dostosowanie do wymogów technologicznych Użytkownika.

Konstrukcja bazowa kabin

Nowoczesna konstrukcja modułowa, elementy prefabrykowane, dwuścienne, profilowane, wzmocnione, wypełnione wysokiej klasy izolacją termo-akustyczną, konstrukcja dedykowana do zastosowania przemysłowego (zamiennie mogą wystąpić płyty warstwowe). Bardzo wysoka jakość i precyzja wykonania, konstrukcja w całości montowana w miejscu zabudowy. Najlepsze atestowane materiały, elementy stalowe cynkowane, lakierowane proszkowo, natryskowo i powlekane PCV, stal nierdzewna, żaroodporna, aluminium i szkło hartowane. Ponadto elementy mocowania wózków lakierniczych, systemów transportu technologicznego, robotów przemysłowych, lub inne doposażenie odpowiednio do stosowanej technologii i wykonywanych prac. Występuje również wersja konstrukcji grupy Individual Line gdzie kabina dostosowywana jest do wymagań technologicznych oraz życzeń Inwestora a w tym wersje Inox Line gdzie ściany boczne wewnętrzne oraz frontowe kabin wykonane są ze stali nierdzewnej lub Glass Line gdzie konstrukcja jest w pełni przeszklona.

Strop nawiewny

Strop nawiewny tzw. laminarny, ukierunkowania, rozprowadzenia i dystrybucji powietrza nadmuchu. Izolowany, wielofunkcyjny ze specjalną konstrukcją mocowania filtrów sufitowych (bez osiatkowania lub prętów podsufitowych gdzie osiada kurz oraz brud). Konstrukcja stropu zapewnia:

 • Ustabilizowany i laminarny przepływ powietrza przez wnętrze kabiny
 • Zwiększoną powierzchnię nadmuchu
 • 100% szczelności mocowania filtra o wysokim stopniu filtracji
 • Szybką wymianę zastosowanych filtrów

Strop występuje w różnych wersjach, umożliwiając m.in. strefowe ukierunkowanie przepływy powietrza. Laminarny i ustabilizowany przepływ powietrza z zastosowaniem wysokiej klasy filtrów gwarantuje najwyższą jakość powłok lakierniczych.

Oświetlenie przestrzeni roboczej

Oświetlenie wnętrza kabiny Nova Verta zapewnia najwyższy stopień doświetlenia i równomierny rozkład światła wpływa bezpośrednio na jakość wykonywanych prac. Stosowane są dwa rodzaje paneli oświetleniowych:

 • Panele oświetleniowe typu standardowego o specjalnej konstrukcji zintegrowane w całości z konstrukcją kabiny, zagłębione w ścianach bocznych, skosach sufitowych lub w stropie kabiny tworzą powierzchnie płaskie. Standardowy panel oświetleniowy posiada: zwiększoną powierzchnię i emisję światła, oraz osłonę ze szkła hartowanego, bezpieczną oraz uchylną (bez ramy metalowej). Wyposażony jest w zestaw źródeł światła typu neon z zapłonem elektronicznym beziskrowym. Konstrukcja panelu umożliwia zabudowę w różnych konfiguracjach do konstrukcji kabiny (wielopoziomowo, naprzemiennie i inne). Panel może być wyposażony w żródło światła typu LED Tube.
 • Panele oświetleniowe typu Full LED zintegrowane z konstrukcją kabiny. Specyfika konstrukcji i bardzo wysoki stopień natężenia światła powodują znacznie mniejsze gabaryty od paneli standardowych i specyficzny sposób rozmieszczenia.
Bramy

Istotnym elementem wyposażenia konstrukcji kabiny są bramy, ich konstrukcja, gabaryty i rozmieszczenie gwarantują swobodę manewru i uniwersalne wykorzystanie przestrzeni roboczej kabiny. Występują bramy wjazdowe, wyjazdowe, działowe lub mocowane w ścianach bocznych o szerokościach dostosowanych do wymogów Użytkownika, oraz do szerokości równej szerokości kabiny. Typy lub rodzaje bram:

 • skrzydłowe w tym 2, 3 lub 4 skrzydłowe
 • rolowane tzw. bezkolizyjne
 • Bramy przesuwne

Bramy skrzydłowe posiadają przeszklenia częściowe lub całkowite. Bramy rolowane wykonane są z profili zamkniętych z aluminium powlekanego (białe matowe) o grubości 25 [mm] izolowane powietrzem, lub poliuretanem, z napędem elektrycznym i motoreduktorem przesuwnym. Wszystkie stosowane bramy występują jako izolowane.

Położenie bazowe kabiny

Posadowienie kabiny, sposób fundamentowania, lub możliwości wykonania fundamentu kabiny w określonych warunkach wyznaczają również konfigurację przepływu powietrza przez wnętrze kabiny. Do wyboru konfiguracja pionowa i wyciąg dolny poprzez okratowania podłogowe i przestrzeń fundamentową lub konfiguracja poprzeczna i wyciąg boczny przez kanały wyciągowe w ścianach bocznych lub w ścianie tylnej kabiny. W każdym przypadku nadmuch powietrza odbywa się poprzez laminarny strop nawiewny lub dysze i nawiewniki stropowe. Posadowienie kabiny (w funkcji przepływu powietrza przez wnętrze kabiny) do wyboru:

 • Na fundamencie betonowym lub stalowym z zagłębieniem fundamentowym lub z ustawieniem fundamentu stalowego na posadzce hali gdzie w każdym przypadku wyciąg tzw. podłogowy dolny
 • Kanały wyciągowe w ścianach bocznych lub w ścianie tylnej kabiny. Ustawienie kabiny na posadzce hali, wyciąg boczny nad podłogowy. Do zastosowania przewidziano: okratowania podłogowe w różnych konfiguracjach, kanały boczne w ścianach bocznych lub w ścianie tylnej konstrukcji kabiny.

W każdej wersji posadowienia w podłodze (lub pod podłogą) kabiny jako część fundamentu mogą wystąpić:

 • Kanały robocze
 • Podnośniki
 • Ruchome okratowania
 • Elementy transportu technologicznego
 • Inne doposażenie adekwatne do technologii Inwestora.
System wentylacyjny

Stosowane są zintegrowane systemy wentylacyjne z agregatami nadmuchowymi i wyciągowymi o zróżnicowanych wydajnościach i gabarytach. Stosowane są wysokoobrotowe, wysokowydajne i cichobieżne wentylatory odśrodkowe o podwyższonej wydajności i niskim zużyciu energii elektrycznej, lub wentylatory z napędem bezpośrednim i podwyższonym ciśnieniu roboczym. W każdym przypadku wydajność dostosowana jest do wielkości kabiny, doposażenia, stosowanych technologii pracy, oraz wymogów technicznych Inwestora. Systemy wentylacyjne uwzględniają odpowiednie normy i ich zalecenia (EN-PN-13355 oraz EN-PN-12215), oraz stosowanie materiały (w tym materiały wodno-rozcieńczalne). Przyjęto uniwersalne standardy wydajności dostosowane do określonych typoszeregów i wymiarów kabin umożliwiając uzyskanie odpowiednich parametrów przepływu i wymiany powietrza stosowanych w większości krajów Unii Europejskiej dla ustandaryzowania oferty. Występuje powszechnie w szczególności w sektorze przemysłowym grupa modeli kabin Individual dla której wydajność nadmuchu oraz wyciągu, lub parametry przepływu powietrza dostosowywane są do indywidualnych wymogów Użytkownika.

Stosujemy energooszczędne systemy wentylacyjne z uwzględnieniem możliwie najniższego zużycia energii, odzysku ciepła roboczego, oraz szeroko rozumianej regulacji systemu w każdym cyklu procesu lakierniczego. Polecamy system zautomatyzowany regulujący się automatycznie w pełnym zakresie, który umożliwia regulację przepływu powietrza w fazie suszenia (suszenie tzw. szybkie lub wolne wygrzewanie i utrwalanie powłoki lakieru). Użytkownik decyduje o zastosowaniu optymalnej technologii i optymalnych warunków przepływu i wymiany powietrza dla poszczególnych cykli pracy.

Istotnym doposażeniem systemów wentylacyjnych jest nawilżanie powietrza nadmuchu. W określonych warunkach może wystąpić konieczność zachowania odpowiedniej wilgotności powierza roboczego w większości dla technologii lakierów wodno-rozcieńczalnych w szczególności w sektorze przemysłowym. Występuje kilka sposobów nawilżania powietrza które uwzględniają specyfikę lakierowania natryskowego i uwarunkowania konstrukcyjne kabin.

System grzewczy

Systemy grzewcze uwzględniają warunki skrajne zimowe (-20°C ÷ -15°C), optymalne temperatury w procesach lakierniczych, oraz różnego rodzaju systemy odzysku ciepła, w tym system recyrkulacji, rekuperatory i inne, w każdym przypadku proponujemy znaczące oszczędności paliwowe. Stosowane są tylko i wyłącznie energooszczędne systemy grzewcze o niskiej emisji CO2, a w tym:

 • Systemy grzewcze pośrednie z dwustopniowymi wymiennikami ciepła i z palnikami olejowymi lub gazowymi, jak również wodne wymienniki ciepła
 • Systemy grzewcze bezpośrednie bez wymienników ciepła z palnikami gazowymi lub z zastosowaniem promienników IRT oraz ogrzewania elektrycznego.

Stosowane są palniki dwustopniowe lub modulowane w technologiach:

 • Premix – palniki gazowe radialne, promieniowe
 • V-Line – palniki typu V do zastosowania w przemyśle

Występuje zasilanie olejowe i olej opałowy lekki, gazowe w tym GZ50 i LPG, wodne (gorąca woda), parowe (para) , lub elektryczne (energia elektryczna), występuje również ogrzewanie i zasilanie wspomagające lub hybrydowe. Właściwy dobór systemu grzewczego wpływa bezpośrednio na koszty eksploatacji.

System filtracyjny

Ekologia w procesach lakierniczych a tym samym redukcja emisji pyłu, substancji lotnych i CO2 jest istotnym czynnikiem w rozwoju procesów lakierniczych w skali globalnej. Stosowane są skuteczne systemy filtrowania powietrza nadmuchu i wyciągu. Powietrze nadmuchu filtrowane jest dwustopniowo z substancji stałych. Powietrze wyciągu zależnie od stosowanych materiałów lakierniczych może być filtrowane:

 • Dwustopniowo lub trójstopniowo z substancji stałych
 • Czterostopniowo z substancji stałych i lotnych, w tym LZO/VOC
 • Do filtrowania substancji stałych stosowane są maty filtracyjne EU3/G3, EU4/G4, EU5/G5, EU6/G6

Do filtrowania substancji lotnych stosowane są baterie z węglem aktywnym formowanym CA i z filtracją osłonową dostosowane do wydajności powietrza wyciągu, w różnych wersjach pojemności lub objętości filtra węglowego/baterii węglowej. Na uwagę zasługują baterie węglowe o zwiększonej objętości, oraz z zastosowaniem najwyższej jakości węgla aktywnego tzw. baterie lub filtry węglowe CA-MAX. Ponadto systemy wentylacji wyciągowej kabin dostosowane są do podłączenia zewnętrznych instalacji filtrowania i redukcji LZO/VOC powietrza emitowanego.

Systemy sterowania

Systemy sterujące dostosowane są do wyposażenia danej kabiny i pełnionych funkcji. Występują zautomatyzowane panele sterujące z elektronicznym programatorem parametrów dla każdej fazy procesu lakierniczego w funkcji czasu i temperatury z pamięcią operacyjną. Sterowanie są uproszczone zautomatyzowane współpracujące z układem pomiarowym lub cyfrowe dotykowe panele sterujące z pełną automatyzacją, kontrolą i regulacją wszystkich funkcji pracy kabiny. Specjalistyczne oprogramowanie sterujące współpracuje z systemem kontrolno-pomiarowym, a w wersji rozbudowanej z funkcją rejestracji parametrów procesu lakierniczego. Występuje możliwość komunikacji internetowej.

Redukcja kosztów i odzysk energii

Systemy odzysku ciepła i oszczędności energii stosowane są powszechnie i podlegają ciągłym udoskonaleniom lub usprawnieniom.  Występują znaczące oszczędności energetyczne związane z odzyskiem ciepła z tytułu zastosowanych rozwiązań a w tym konstrukcyjnych i zasady działania, nowoczesnych systemów grzewczych i hybrydowych, systemów sterowania i regulacji wydajności, oraz rozbudowanych systemów kontrolno-pomiarowych. Na oszczędności energetyczne wpływa również prawidłowa eksploatacja i obsługa serwisowa połączona z regularną wymianą materiałów eksploatacyjnych włącznie. Na obniżenie kosztów eksploatacji wpływają bezpośrednio:

 • Jakość wykonania konstrukcji kabiny i zastosowane materiały
 • Odpowiedni laminarny strop nawiewny dostosowany do wielkości kabiny i pełnionych funkcji
 • Jakość i rodzaje zastosowanych bram wjazdowych, wyjazdowych, działowych lub bocznych
 • Energooszczędne systemy wentylacyjne, wysokowydajne o niskim zużyciu energii elektrycznej
 • Możliwość regulacji (automatycznej) i programowania wydajności nadmuchu oraz wyciągu w cyklu lakierowania, suszenia lub w pozostałych
 • Recyrkulacja powietrza roboczego w fazie suszenia
 • Rekuperatory (krzyżowe wymienniki ciepła), lub wymienniki obrotowe w fazie lakierowania
 • Systemy kontrolno-pomiarowe i sterowania
 • Dobór i zastosowanie odpowiednich systemów grzewczych, w tym ogrzewania bezpośredniego, systemów grzewczych wspomagających lub hybrydowych
 • Zastosowanie wysokiej jakości materiałów filtracyjnych do filtrowania powietrza nadmuchu, wyciągu i czynnika grzewczego,
 • Prawidłowa obsługa i eksploatacja, w tym systematyczna wymiana materiałów eksploatacyjnych

Na możliwość zastosowania określonych rozwiązań powodujących oszczędności energetyczne ma bezpośredni wpływ stosowana technologia procesów lakierniczych, która może wykluczać niektóre z proponowanych rozwiązań. Należy nadmienić, że stosowane są powszechnie rozwiązania umożliwiające uzyskanie najwyższych parametrów pracy i najniższych kosztów eksploatacji w klasie kabin wyposażenia lakierni natryskowych w sektorze przemysłowym. Oszczędności energetyczne mogą osiągnąć ok. ~ 60% w porównaniu do zdecydowanej większości stosowanych obecnie kabin firm konkurencyjnych.

Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_KABINY_WIELKOGABARYTOWE_B01
Kabiny_Lakiernicze_Nova_Verta_KABINY_WIELKOGABARYTOWE_B02

Grupa modeli MAXI RANGE AB1

Index Długość (A1) [m] Szerokość (B1) [m] Wysokość (H1) [m] Wysokość (H2) [m] Wysokość (H3) [m]
MRA9B1 9,30 (9,50) 4,36 (4,56) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA12B1 12,00 (12,20) 4,36 (4,56) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA16B1 16,00 (16,20) 4,36 (4,56) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)

W nawiasach podano wymiary zewnętrzne. Wymiary podane w tabeli mogą być stosowane zamiennie.

Grupa modeli MAXI RANGE AB2

Index Długość (A1) [m] Szerokość (B2) [m] Wysokość (h1) [m] Wysokość (h1) [m] Wysokość (h1) [m]
MRA9B2 9,30 (9,50) 4,98 (5,18) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA12B2 12,00 (12,20) 4,98 (5,18) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA16B2 16,00 (16,20) 4,98 (5,18) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)

W nawiasach podano wymiary zewnętrzne. Wymiary podane w tabeli mogą być stosowane zamiennie.

Grupa modeli MAXI RANGE AB3

Index Długość (A1) [m] Szerokość (B3) [m] Wysokość (h1) [m] Wysokość (h1) [m] Wysokość (h1) [m]
MRA9B3 9,30 (9,50) 5,34 (5,54) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA12B3 12,00 (12,20) 5,34 (5,54) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA16B3 16,00 (16,20) 5,34 (5,54) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)

W nawiasach podano wymiary zewnętrzne. Wymiary podane w tabeli mogą być stosowane zamiennie.

Grupa modeli MAXI RANGE AB4

Index Długość (A1) [m] Szerokość (B4) [m] Wysokość (h1) [m] Wysokość (h1) [m] Wysokość (h1) [m]
MRA9B4 9,30 (9,50) 6,06 (6,26) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA12B4 12,00 (12,20) 6,06 (6,26) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)
MRA16B4 16,00 (16,20) 6,06 (6,26) 4,30 (4,96) 4,90 (5,50) 5,50 (6,15)

W nawiasach podano wymiary zewnętrzne. Wymiary podane w tabeli mogą być stosowane zamiennie.